SORNPASA

Mpbile App

App เรียนภาษาอังกฤษกระทรวงศึกษาธิการ ทำเพื่อคนไทยทุกระดับเพื่อช่วยให้พัฒนาการพูด การฟัง การออกเสียง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น! พบกับหัวข้อวิดีโอที่หลากหลาย: สำนวนภาษาอังกฤษพื้นฐาน, สถานการณ์ทั่วไป, การท่องเที่ยว, ธุรกิจ, วิชาชีพและอื่นๆ วิดีโอบทเรียนของเราเน้นการพัฒนาทักษะเป็นหลัก: การออกเสียง, การสื่อสาร, ความเข้าใจทางวัฒนธรรม,…