SORNPASA

Acronym and Abbreviation

สำหรับ acronym คำนี้ คงพบเห็นกันในบัตรเชิญ เป็นภาษาฝรั่งเศสที่เขียนย่อว่า RSVP  หรือ  R.S.V.P.  มาจาก répondez s’il vous plaît  ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า please answer หรือ please respond ก็คือ…
BYOB   มาจาก  bring your own booze คำว่า booze หมายถึง เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ หรือ วิสกี้ เวลาจัดงานปาร์ตี้ สังสรรค์กัน เจ้าภาพ หรือเจ้าบ้านมีบริการอาหาร สถานที่ แล้วก็ขอให้เพื่อน ๆ หรือแขกนำเครื่องดื่มมาร่วมด้วย…
TGIF มาจาก Thank God it’s Friday เป็นคำที่นิยมกันในหมู่ชาวอเมริกัน เพราะเริ่มต้นจากที่นั่น มีที่มาเพราะเป็นสโลแกนของรายการทาง ABC network ของเขา  แต่ในหมู่คนทำงานมักเอามาใช้กัน เพื่อชวนกันดื่ม/กิน/เฮฮาสังสรรค์ หลังเลิกงานในวันทำงานสุดท้ายของสัปดาห์
LWOP  มาจาก leave without pay ต่างกัน AWOL ตรงที่ เป็นการขาดงานที่ลูกจ้าง(ประจำ) ขอหยุดงานเอง โดยไม่รับค่าจ้าง
AWOL มาจาก  absent without (official) leave หมายถึง ขาดงานโดยไม่ได้แจ้ง หรือได้รับอนุญาต

FYI

FYI มาจาก for your information  หมายถึง (เป็น)ข้อมูลสำหรับคุณ(นะ)
ASAP มาจาก  as soon as possible หมายถึง ในทันทีที่เป็นไปได้ หรือจะหมายว่า  อย่างด่วน สำหรับคำนี้  จะใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดก็ได้ ไม่ผิดกติกาค่ะ  asap
เริ่มต้นด้วย การมารู้จักความหมายของ acronym กันก่อน Acronym คือ ชื่อย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัว (โดยมากเป็นอักษรต้นของคำหลัก) จากชื่อเต็มมาผสมกัน และสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ อันที่จริงการใช้คำย่อแบบ acronym ก็มีใช้มานานแล้ว คุ้นเคยกันเฉพาะในแต่ละกลุ่มอาชีพ แล้วก็มีแพร่ขยายเป็นที่รู้จักใช้กันโดยทั่วไปบ้าง ยกตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย ๆ ก็ชื่อองค์กรทั้งหลาย…