SORNPASA

ภาษาไทย

ลายมือไม่สวยต้องหมั่นฝึกฝน ลายมือแบบลายอาลักษณ์เป็นลายมือที่นิยมลายหนึ่งที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย  สร้างขึ้นเพื่อฝึกนักเรียนชั้น ป.1 ให้ได้ฝึกคัดกัน ขอบคุณไฟล์จาก http://www.trueplookpanya.com/