SORNPASA

แบบฝึกคัดลายมือแบบลายอาลักษณ์

ลายมือไม่สวยต้องหมั่นฝึกฝน ลายมือแบบลายอาลักษณ์เป็นลายมือที่นิยมลายหนึ่งที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย  สร้างขึ้นเพื่อฝึกนักเรียนชั้น ป.1 ให้ได้ฝึกคัดกัน

ขอบคุณไฟล์จาก http://www.trueplookpanya.com/

 

แบบฝึกคัดลายมือแบบลายอาลักษณ์ (313 downloads)

 

Categories:   ภาษาไทย

Comments

Sorry, comments are closed for this item.